Paszowozy do przewozu pasz Welgro podzielone są na komory, aby umożliwić dostawy różnych rodzajów produktów do klienta (-ów) w jednym transporcie. Po przybyciu do siedziby klienta, cysterna jest podłączona do odpowiedniego silosu za pomocą węży pneumatycznych. Produkty są rozładowywane przy pomocy kompresora zamontowanego na ciężarówce. Kompresor zwiększa ciśnienie w zbiorniku, zapewniając odpowiednie ciśnienie powietrza do rozładowania produktu. Każda komora wyposażona jest w własny zawór  denny.

Geplaatst op
8 maja 2018

Niedawno dostarczone pojazdy

Agri V Raiffeisen eG (D)
St. van den Brink (NL)
Nijhof-Wassink B.V. (HU)
Hugo Lenaerts Transport (B)
Diekgerdes Landhandel (D)
Nijhof-Wassink B.V. (NL)
Hermann Schräder Kraftfutterwerk GmbH & Co. KG (D)
Landhandel Rainer Bruns GmbH & Co. KG (D)
DELTRAN NV (B)
Więcej dostarczonych pojazdów