Bulkwagens animatie

Ciężarówka z paszowozem Welgro jest wyposażona w następujące elementy:

Unikalny system rozładunku Welgro

Paszowozy do przewozu pasz Welgro podzielone są na komory, aby umożliwić dostawy różnych rodzajów produktów do klienta (-ów) w jednym transporcie. Po przybyciu do siedziby klienta, cysterna jest podłączona do odpowiedniego silosu za pomocą węży pneumatycznych. Produkty są rozładowywane przy pomocy kompresora zamontowanego na ciężarówce. Kompresor zwiększa ciśnienie w zbiorniku, zapewniając odpowiednie ciśnienie powietrza do rozładowania produktu. Każda komora wyposażona jest w własny zawór  denny.

Osie skrętne

Sterowane mechanicznie osie skrętne zapewniają:

  • Ograniczony promień skrętu z minimalnym momentem obrotowym w narożnikach.
  • Wysoka manewrowość.
  • Łatwe sterowanie.

Umożliwia to również wejście na słabo dostępne tereny, bez uszkadzania pomieszczeń.

Każdy paszowóz jest dostosowany do wymagań Klienta!

System wyładowczy

System wyładowczy Welgro oferuje następujące funkcje i zalety:

Szeroki asortyment produktów

Paszowozy Welgro mogą być dostarczane jako przyczepy naczepy lub jako zabudowy.
Maksymalną ładowność i optymalny podział ustala się w porozumieniu z klientem.
Cysterna może zostać zmontowana zgodnie wymaganiami klienta na podstawie szerokiej gamy produktów.

Niedawno dostarczone pojazdy

ABZ Diervoeding (NL)
Transport Wojtkowiak (PL)
RTG- Raiffeisen Transport GmbH (D)
CLV DE SAMENWERKING u.a. (NL)
RTG- Raiffeisen Transport GmbH (D)
CEDROB S.A. (PL)
Top - Decorte Bvba (B)
Versluis Diervoeders&Transport V.O.F. (NL)
Cedrob S.A. (PL)
Więcej dostarczonych pojazdów