Bulkwagens animatie

Ciężarówka z paszowozem Welgro jest wyposażona w następujące elementy:

Unikalny system rozładunku Welgro

Paszowozy do przewozu pasz Welgro podzielone są na komory, aby umożliwić dostawy różnych rodzajów produktów do klienta (-ów) w jednym transporcie. Po przybyciu do siedziby klienta, cysterna jest podłączona do odpowiedniego silosu za pomocą węży pneumatycznych. Produkty są rozładowywane przy pomocy kompresora zamontowanego na ciężarówce. Kompresor zwiększa ciśnienie w zbiorniku, zapewniając odpowiednie ciśnienie powietrza do rozładowania produktu. Każda komora wyposażona jest w własny zawór  denny.

Osie skrętne

Sterowane mechanicznie osie skrętne zapewniają:

  • Ograniczony promień skrętu z minimalnym momentem obrotowym w narożnikach.
  • Wysoka manewrowość.
  • Łatwe sterowanie.

Umożliwia to również wejście na słabo dostępne tereny, bez uszkadzania pomieszczeń.

Każdy paszowóz jest dostosowany do wymagań Klienta!

System wyładowczy

System wyładowczy Welgro oferuje następujące funkcje i zalety:

Szeroki asortyment produktów

Paszowozy Welgro mogą być dostarczane jako przyczepy naczepy lub jako zabudowy.
Maksymalną ładowność i optymalny podział ustala się w porozumieniu z klientem.
Cysterna może zostać zmontowana zgodnie wymaganiami klienta na podstawie szerokiej gamy produktów.

Niedawno dostarczone pojazdy

Mela Kraftfutterwerk (D)
Fodurblandan ehf. (ISL)
E.J. Bos Transport en Logistiek B.V. (NL)
Raiffeisen Münster LAND eG (D)
AB Texel Veevoertransporten B.V. (NL)
Landstólpi ehf (ISL)
P. Bos B.V. Veevoederhandel (NL)
Beikircher Grünland GmbH (IT)
Nijhof-Wassink B.V. (NL)
Meer afgeleverde bulkopleggers